Projecticon s.r.o.

Projekční a konzultační kancelář
prodejna-gosushi-praha-stodulky

Prodejna GoSushi - Praha Stodůlky

Předmětem zakázky bylo řešení interiéru prodejny GoSushi v již zrealizovaném objektu City West B2 a B3. Řešený prostor se nachází v 1. a 2. PP a slouží pro rychlé občerstvení a občerstvení s posezením. Urbanistické a architektonické řešení bylo dáno celkovým vzhledem stávajícího objektu, v němž se prostor nachází.  

stresni-terasa-na-dome-socialnich-sluzeb-pro-seniory-v-olomouci-studie

Střešní terasa na domě Sociálních služeb pro seniory v Olomouci - studie

Záměrem objednatele je vytvoření odpočinkové a klidové zóny pro obyvatele Sociálních služeb pro seniory v místě jejich bydliště. Stávající provoz a nedostatečný prostor pro venkovní odpočinek vede provozovatele objektu k vytváření alternativních míst pro pobyt obyvatel objektu. Jednou z možností je využití stávající ploché střechy a její změna na střechu pochozí, obytnou. Zřízení odpočinkové a vyhlídkové terasy na střeše objektu bude vyžadovat rekonstrukci a zhotovení nové skladby střechy, kde dojde k zajištění pochůznosti, výsadbě zeleně (trávy, keře, drobné stromy), zlepšení tepelně – izolačních a hydroizolačních vlastností střechy, osazení laviček a vybudování doplňkových objektů jako jsou wc, výtah, altán, pergola a zábradlí.    
nova-rada-typovych-rodinnych-domu

Nová řada typových rodinných domů

Vytvořili jsme novou řadu typových domů rozvíjející nabídku pultových  střech a kombinující možnosti rozšíření domu o terasy, zimní zahrady, přístřešky a další. Tato řada byla vytvořena pro firmu Alka domky s.r.o.  
rekonverze-kotelny-na-p-c-st-886-v-k-u-plotiste-nad-labem

Rekonverze kotelny na p.č. st. 886 v k.ú. Plotiště nad Labem

Předmětem rekonverze je výměna  stávajících uhelných kotlů v dosavadní kotelně za kotle otápěné zemním plynem. Nový zdroj bude tvořen jednotkami zajišťujícími  kombinovanou výrobu  tepla a elektrické energie, tj. motorgenerátory, tedy spalovací plynové motory. Uvolněná tepelná energie (teplo z chlazení motorů a teplo výfukových plynů) bude využívána k vytápění výrobních hal, budov a technologických celků umístěných v průmyslovém areálu Plotiště nad Labem. Mechanická energie motoru bude využita pro pohon generátoru a takto vyrobená elektrická energie bude primárně pokrývat energetickou spotřebu samotného areálu. Nový zdroj bude situován v prostorách stávající uhelné kotelny. Jako součást kotelny budou instalovány jako záložní i  dva plynové kotle pro výrobu tepla firmy Buderus,které však budou v činnosti pouze v případě výpadku činnosti motorgenerátorů.
univerzita-pardubice-snizeni-energeticke-narocnosti-koleji-blok-g

Univerzita Pardubice - snížení energetické náročnosti kolejí - blok G

Předmětem projektové dokumentace je celková oprava a sanace objektu panelového domu VŠ kolejí (pavilon „G“) v městské části Pardubice Polabiny. Projekt zahrnuje technické řešení sanací betonových dílců obvodové konstrukce objektu včetně statického zajištění, provedení kontaktního zateplovacího systému, částečnou výměnu oken a dveří, demontáž a opětovnou montáž ochranných sítí.
hradiste-na-pisku

HRADIŠTĚ NA PÍSKU - Vodovod a kanalizace včetně přípojek

Termín zpracování dokumentace: 2011 Stupeň dokumentace: DSP Předpokládaný termín realizace: 2012 Stručná charakteristika:

Předmětem projektové dokumentace je odvedení splaškových vod z plánované výstavby rodinných domů a jejich zásobování pitnou vodou. Kanalizační stoka a kanalizační přípojky od rodinných domů jsou navrženy jako gravitační s napojením hlavní stoky na čerpací stanici. Navržená prefabrikovaná čerpací stanice  je  tlakovou kanalizací napojena na stávající kanalizaci v Hradišti na Písku.

Pro zajištění dodávky pitné vody je navržen hlavní vodovodní řad, který  je napojen na stávající vodovod v Hradišti na Písku. Z hlavního vodovodního řadu jsou navrženy vodovodní přípojky k jednotlivým rodinným domům.

projekt-3

Rekonstrukce výrobní haly - Hradec Králové

Termín zpracování dokumentace: 2010 Předpokládaný termín realizace: 2012 Stručná charakteristika: Cílem rekonstrukce je revitalizace starého celku výrobních hal k novému využití pro společnost zabývající se stavební a truhlářskou výrobou. Řešení navrhuje kompletní odstranění původního vybavení, sítí a opláštění. Tyto jsou nově navrženy v současném standardu, část haly je využita pro administrativu, nově je navrženo zastřešení nádvoří mezi dvěma původními objekty.    
projekt-2

Rodinný dům - Choceň

Termín zpracování dokumentace: 2011 Termín realizace: 2011 - 2012 Stručná charakteristika: Novostavba rodinného domu vyšší třídy s atypicky řešenými stropními konstrukcemi vynášenými z obvodových stěn a točitým schodištěm v centrální části objektu.
projekt-1

Školící a oddychové centrum - Šanov

Termín zpracování dokumentace: 2011 - 2012 Předpokládaný termín realizace: 2012 - 2013 Stručná charakteristika: Cílem rekonstrukce je využití secesní budovy místní školy pro zřízení školícího a oddychového centra využívaného pro aktivní rekreaci i pro firemní akce jako jsou školení či teambuilding.

Úvod

 

Společnost Projecticon s.r.o. je dynamicky se vyvíjející se společností, která si je vědoma globální provázanosti jak mezi světovými regiony, tak mezi samotnými obory lidské činnosti. Jsme moderní společností s otevřeným způsobem řízení, která staví na individuálních schopnostech odborníků a na moderních technologiích.

Mezi hlavní zaměření patří komplexní příprava a řízení projektů v oblasti výstavby bez ohledu na jejich lokaci. Mezi naše zákazníky patří jak soukromí investoři, tak  instituce státní a obecní samosprávy. Základní filozofií je schopnost nabídnout zákazníkovi komplexní rozsah služeb při přípravě a realizaci jeho záměru.