Nabídka služeb

Společnost Projecticon s.r.o. nabízí zákazníkovi služby v oblasti pozemních a dopravních staveb v České republice, ale i mimo ni, přičemž staví na schopnosti nabízet svým klientům nejsnazší cestu k realizaci jejich záměrů.

Projecticon s.r.o. čerpá ze  zkušeností z oblasti přípravy a realizace staveb, při nichž je důležité si uvědomit komplexnost a provázanost přípravy a řízení projektů spojených s přípravnými fázemi přes kontrolní činnosti při výstavbě a po konečného uvedení stavby do provozu a její samotný provoz.

Nabízíme projektové dokumentace pozemních a dopravních staveb všech stupňů. Poskytujeme komplexní rozsah inženýrských služeb při přípravě a realizaci stavebního záměru včetně dílčích činností jako je definice investičního záměru, zpracování výkazu výměr včetně rozpočtu, zajištění povolení, autorský dozor nad prováděním stavby a výkon technického dozoru stavebníka.

Pozemní stavby
Projektové řízení a další služby