Rekonstrukce výrobní haly – Hradec Králové

Termín zpracování dokumentace: 2010
Předpokládaný termín realizace: 2012

Cílem rekonstrukce je revitalizace starého celku výrobních hal k novému využití pro společnost zabývající se stavební a truhlářskou výrobou. Řešení navrhuje kompletní odstranění původního vybavení, sítí a opláštění. Tyto jsou nově navrženy v současném standardu, část haly je využita pro administrativu, nově je navrženo zastřešení nádvoří mezi dvěma původními objekty.