Rekonverze kotelny na p.č. st. 886 v k.ú. Plotiště nad Labem

Předmětem rekonverze je výměna  stávajících uhelných kotlů v dosavadní kotelně za kotle otápěné zemním plynem. Nový zdroj bude tvořen jednotkami zajišťujícími  kombinovanou výrobu  tepla a elektrické energie, tj. motorgenerátory, tedy spalovací plynové motory. Uvolněná tepelná energie (teplo z chlazení motorů a teplo výfukových plynů) bude využívána k vytápění výrobních hal, budov a technologických celků umístěných v průmyslovém areálu Plotiště nad Labem. Mechanická energie motoru bude využita pro pohon generátoru a takto vyrobená elektrická energie bude primárně pokrývat energetickou spotřebu samotného areálu. Nový zdroj bude situován v prostorách stávající uhelné kotelny. Jako součást kotelny budou instalovány jako záložní i  dva plynové kotle pro výrobu tepla firmy Buderus,které však budou v činnosti pouze v případě výpadku činnosti motorgenerátorů.