Střešní terasa na domě Sociálních služeb pro seniory v Olomouci – studie

Místo realizace: Olomouc, Jeremenkova
Čas dokončení:

Záměrem objednatele je vytvoření odpočinkové a klidové zóny pro obyvatele Sociálních služeb pro seniory v místě jejich bydliště. Stávající provoz a nedostatečný prostor pro venkovní odpočinek vede provozovatele objektu k vytváření alternativních míst pro pobyt obyvatel objektu. Jednou z možností je využití stávající ploché střechy a její změna na střechu pochozí, obytnou.

Zřízení odpočinkové a vyhlídkové terasy na střeše objektu bude vyžadovat rekonstrukci a zhotovení nové skladby střechy, kde dojde k zajištění pochůznosti, výsadbě zeleně (trávy, keře, drobné stromy), zlepšení tepelně – izolačních a hydroizolačních vlastností střechy, osazení laviček a vybudování doplňkových objektů jako jsou wc, výtah, altán, pergola a zábradlí.